MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0820 20 30 99 (0,20 €/min)

Turk Dilinde -sA(r) Morfemli Yapilar

Yaylagul:Turk Dilinde -sA(r) Morfemli Y
Autor: Ozen Yaylagul
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1224370
ISBN / EAN: 9783639672848

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

97,60
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Türk dilinin -sA(r)'l kuruluslar , Türk dilinin sartl lar n olusturan en önemli yap lard r. Sartl yap lar tipik olarak insan n seçenekli durumlarla ilgili muhakeme etme, eksik bilgiye dayal sonuç ç karma, durumlar aras nda olabilir iliskileri tasarlama ve baz iliskiler degistiginde dünyan n nas l degisebildigini anlama yeterligini dogrudan yans t r. Bu çal smada incelenen veri tarihsel Türk dilinden toplanm s, bu amaçla 110 eser taranm st r. Tarihsel Türk dilinde kullan lan bütün yap lar n tespit edilmesi amac yla farkl yaz dili ve/veya edebi çevrelerde ve farkl konularda yaz lm s eserlerin taranmas na dikkat edilmistir. Çal smada tarihi ve kars last rmal yöntem kullan lm st r. Cümle analizinin yeterli olmad g yerlerde söylem analizi de yap lm st r. VIII-X. yüzy lda görülen -sAr sekli yerini XI. yüzy ldan itibaren -sA sekline b rakm st r. -sAr ve -sA sekli XI. yüzy lda bir süre bir arada yasam st r. -sA(r) morfemi X. yüzy ldan sonra önce sah s zamirleri, XI. yüzy ldan itibaren iyelik ekleriyle de çekimlenmeye baslam s, kiplesmeye dogru ilerlemistir.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639672848 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Turk Dilinde -sA(r) Morfemli Yapilar