MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0820 20 30 99 (0,20 €/min)

srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini

Balp nar:srail Devleti'nin Siyasi ve As
Autor: Zafer Balp nar
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1370677
ISBN / EAN: 9783639810585

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

24,60 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

srail Devleti'nin hayat Filistin'de s f r toplaml oyun baglam nda sekillenmis, varolma ve varl g n devam ettirme mücadelesi hem bu anlay stan beslenmis hem de süreçte elde edilen deneyimler bu anlay s beslemistir. Sonraki dönemlerde siyaseten degisiklige ugrasa da temel yap büyük ölçüde korunmustur. Güvenligin öncelikligi ve güç kullan m n n milli ülküsünün korunmas ndaki vazgeçilmezligi devletlesme döneminde zemin bulmustur. Günümüze uzanan devaml l g n nedeni bu anlay s olusturan çat sman n sürekliligiyle yak ndan iliskilidir. Bu iliski baglam nda srail'in siyasi davran s n n anlas lmas için kuruldugu dönemin hemen öncesindeki ve s ras ndaki sürecin bilinmesi srail'i anlamaya ve aç klamaya katk saglayacakt r. Bu çal sma, srail Devleti'nin üzerine insa edildigi iki temel dayanak olan devlet anlay s n ve devletin gelecege tas mas n saglayan bag ms zl k savas n n stratejik ve taktik boyutunu ele almaktad r. An lan dönem çok büyük ölçüde devletin kurucusu olan David Ben-Gurion'un fikirleri/kabulleri/öngörüleri ile sekillendiginden, bu çal smay olusturan iki makale bir bütün olarak okundugunda ayn zamanda onun siyasi ve askeri yönleriyle lider profilini de çizmektedir.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639810585 Bindung Taschenbuch

Weitere beliebte Produkte

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: srail Devleti'nin Siyasi ve Askeri Zemini