MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0820 20 30 99 (0,20 €/min)

Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Kayseri'de Bir Uygulama

Ünlü:Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenil
Autor: Fatma Ünlü
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 983857
ISBN / EAN: 9783639670608

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

43,10 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Günümüzde bilgi, teknoloji ve yenilik hem firmalar_n hem de ülkelerin küresel rekabet gücü elde etmesinde en önemli faktörler olarak görülmektedir. Ayn_ zamanda ülkeler aç_s_ndan kalk_nman_n ve toplumsal refah_n saglanmas_nda yenilikçilik önemli bir role sahiptir. Endüstriyel bölgeler, özellikle küçük firmalar_n bir araya gelerek olusturdugu cografi y_g_lmalar_ ifade eder. Ayn_ cografya veya mekânda bulunan firmalar_n diger aktörlerle kars_l_kl_ etkilesim ve isbirligi içinde bulunarak bilgi, ögrenme ve yenilik süreçlerine katk_ yapt_g_ varsay_lmaktad_r. Dolay_s_yla, çal_sman_n konusunu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki öncü sektörlerde faaliyet gösteren firmalar_n yenilik faaliyetlerinin belirlenmesi olusturmaktad_r. Kayseri'de öncü sektörler olarak ön plana ç_kan mobilya, makine ve tekstil sektörlerindeki firmalar_n büyüklügü, ihracat art_s_, nitelikli is gücünün varl_g_ ile yerel ve ulusal aktörler aras_ndaki isbirligi ile yenilik faaliyetleri aras_ndaki iliski arast_r_lm_st_r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639670608 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Kayseri'de Bir Uygulama